Taos-puso at buong karangalang nakikiisa ang buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-isangdaan at dalawampu't tatlong taon ng ating Araw ng Kalayaan.

Ngayong araw ay inaalala natin hindi lamang ang ating pagkamit ng kasarinlan mula sa mga mananakop kung hindi maging ang dahilan sa likod ng tagumpay na ito – ang ating mga bayaning nagsakripisyo at naglaan ng kanilang buhay sa ngalan ng wagas na pagmamahal para sa ating bayan. Ang kanilang kabayanihan at matapang na pakikipaglaban sa iba't ibang pamamaraan - sa prinsipyo, dunong, salita o gawa man, ang dahilan ng kalayaang tinatamasa ng bawat Pilipino sa kasalukuyan.

Ang kalayaang ito ang nais na patuloy na itaguyod, panindigan at protektahan ng ating mga kasundaluhan. Kaya hinihikayat ko ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas na patuloy na magsumikap upang ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno noon, ang kalayaan na mayroon tayo ngayon, ay ang siya ring mararanasan ng mga susunod pang henerasyon. Mag-iba man ang anyo at dumami man ang pagsubok na kinahaharap natin, mananatiling iisa ang ipinaglalaban natin, at iyon ay para sa malaya, mapayapa at progresibong Pilipinas para sa lahat ng mga Pilipino.

Sa ating paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong taon na may temang "Kalayaan 2021: Diwa sa Pagkakaisa at Paghilom ng Bayan," nawa ay patuloy tayong magtulungan upang masupil ang banta ng pandemya at tuluyan na tayong lumaya sa paghihirap, takot at pangamba. Ating alalahanin na bawat isa sa atin ay may mahalagang parte na kailangang gampanan upang mapagtagumpayan ang unos na ito. Pakatandaan natin na sa laban na ito, hindi natin kailangan ng armas para maging bayani. Ang kailangan natin ay disiplina, pakikipagkapwa-tao, pagmamahal sa bayan at diwa ng pagkakaisa — sa ganitong paraan tayo ay tunay na magiging bayani, sa ganitong paraang tayo ay tunay na magiging malaya.

Nawa ay maging makabuluhan ang pagdiriwang ng mahalagang araw na ito para sa lahat ng Pilipino.///